Kerneopgaven i Stjernedrys

Vi understøtter børnene/barnet i:

  • At skabe fællesskaber, hvor alle er den bedste udgave af sig selv i forhold til samarbejde og udvikling af konkrete færdigheder
  • At få styrke, evne og mod til, at tage ansvar og udvikle sig til at blive den bedste udgave af sig selv
  • At blive stærk og robust, så de med selvværd, selvtillid og selvforståelse kan mestre livet i alle aspekter
  • At skabe engagerede kritiske samfundsborgere

Som personale ønsker vi at:

  • Skabe kvalitet i hverdagen ved at blive ved med at udvikle nye måder at arbejde på, så vi giver alle mulighed for det bedste udgangspunkt for læring

Kerneopgaven bliver løbende taget op til revision for at sikre kvalitet og udvikling.