Værdier i Stjernedrys

Værdierne er fundet på vores pædagogiske dag og bliver løbende taget op til revision

I stjernedrys arbejder vi ud fra følgende værdier:

  • Nærvær
  • Kvalitet
  • Samarbejde
  • Respekt