Traditioner

I Stjernedrys er der nogle faste traditioner, som vi fejrer hvert år. Her på siden kan du læse, hvordan vi fejrer dem.

Hvert år fejrer Stjernedrys fastelavn fredagen inden fastelavnssøndag.

Børnene møder udklædte op i Stjernedrys og slår katten af tønden, synger og hygger med de voksne.

Arrangementet er uden forældre.

Hver stue afholder hvert år påskefrokost for alle børn.

I vuggestuen laver madmor en særligt påskefrokostmenu, som børnene indtager på stuen med deres venner og de nærmeste voksne.

I børnehaven medbringer hvert barn en ret til stuens fælles påskefrokost.

Påskefrokosterne holdes ikke nødvendigvis på samme dag i hele huset, men dagen er noget helt specielt og meget hyggeligt for hver enkelt stue.

Stjernedrys holder hvert år Lucia.

Så vidt muligt holder Stjernedrys Lucia d. 13. december. falder d. 13. december i weekenden, laver vi opslag, hvor man kan finde datoen for arrangementet.

Luciaoptoget gå gennem huset om morgenen og vi serverer en bolle, kaffe og te til alle, som kommer og kigger.

Det er de ældste børn, som går Lucia hvert år.

Børnehuset Stjernedrys afholder julefrokost for børnene hvert år.

I vuggestuen laver madmor en særlig julefrokostmenu, som børnene spiser på deres stue, med deres venner og deres nærmeste voksne.

I børnehaven medbringer hvert barn en ret til stuens fælles julefrokostbord. 

Julefrokosten i Stjernedrys afholdes stuevis og ikke nødvendigvis på samme dag. Det er en meget dejlig dag, hvor der hygges på egen stue omkring frokost.

Arrangementet er uden forældre.