Bestyrelsen består af 6 forældre og 2 suppleanter. Derudover et medlem udpeget af Helsingør Byråd, 2 medlemmer fra Selskabet Mødre- og Børnehjælpen og to medarbejderrepræsentanter.

Lederen deltager i bestyrelsesmøderne.

I er altid velkomne til at kontakte forældrebestyrelsen. Da Stjernedrys er en selvejende institution har bestyrelsen meget stort ansvar i forhold til den daglige drift.

 

BestyrelsesmedlemmerErik Olsen

Mats Gormsen

Christina Pawlowski Dupont

Cecilie Dyg Sperling

Peter Alexander Foldager Schougaard

Thomas Monefeldt Samsson

Camilla Knudsen

Carsten Lind Olsen

Lise Poulsen

Shagufta Nazlee

Annette Muldgaard