Påskefrokost

Hver stue afholder hvert år påskefrokost for alle børn

I vuggestuen laver madmor en særligt påskefrokostmenu, som børnene indtager på stuen med deres venner og de nærmeste voksne.

I børnehaven medbringer hvert barn en ret til stuens fælles påskefrokost. 

Påskefrokosterne holdes ikke nødvendigvis på samme dag i hele huset, men dagen er noget helt specielt og meget hyggeligt for hver enkelt stue.