Samarbejde med fokus på samarbejde

Vi kan i vores arbejde undgå misforståelser eller misfortolkninger der kunne opstå på grund af vores forskellige faglige baggrund.

I forhold til at arbejde inkluderende i Stjernedrys er vores hensigt at arbejde og forstå os selv og vores hverdag ud fra en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang.

Det vil sige, intet kan forstås isoleret, heller ikke de problemer og udfordringer man som barn, forældre eller personale står overfor og skal medvirke til at løse.. ”alle er en del af problemet og en del af løsningen”