LØFT og Børnelinealen

"LØFT" er også metoden bag ”Børnelinealen” som alle professionelle skal anvende.

I Stjernedrys bliver alle børn en gang om året indplaceret på Børnelinealen, og vi kan på den måde følge deres udvikling og trivsel. Børnelinealen er altså et fælles fagligt værktøj, hvor man måler trivsel og ikke problemer.

I arbejdet med Børnelinealen, ser man ikke barnet som et problem, men et barn der er i en relation med problemer eller vanskeligheder. Vi mener derfor, at disse to metoder vil styrke det professionelle inkluderende samarbejde ved at anvende et fælles sprog og en fælles metode.