Inklusion

I Helsingør Kommune er der på hele børne- og ungeområdet indført en fælles metode og et fælles sprog: ”løft”, den løsningsfokuserede tilgang.

Som det fremgår af ordet "inklusion", så fokusere vi på løsninger frem for problemer. Vi forholder os til: hvor er vi nu, hvor vil vi gerne hen, hvad fungerer lige nu, og hvad vil det første skridt på vejen være for at vi kan nå derhen hvor vi gerne vil.  

LØFT og Børnelinialen

"LØFT" er også metoden bag ”Børnelinealen” som alle professionelle skal anvende.

I Stjernedrys bliver alle børn en gang om året indplaceret på Børnelinealen, og vi kan på den måde følge deres udvikling og trivsel. Børnelinealen er altså et fælles fagligt værktøj, hvor man måler trivsel og ikke problemer.

I arbejdet med Børnelinealen, ser man ikke barnet som et problem, men et barn der er i en relation med problemer eller vanskeligheder. Vi mener derfor, at disse to metoder vil styrke det professionelle inkluderende samarbejde ved at anvende et fælles sprog og en fælles metode.

Samarbejde med fokus på løsning

Vi kan i vores arbejde undgå misforståelser eller misfortolkninger der kunne opstå på grund af vores forskellige faglige baggrund.

I forhold til at arbejde inkluderende i Stjernedrys er vores hensigt at arbejde og forstå os selv og vores hverdag ud fra en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang.

Det vil sige, intet kan forstås isoleret, heller ikke de problemer og udfordringer man som barn, forældre eller personale står overfor og skal medvirke til at løse.. ”alle er en del af problemet og en del af løsningen”

Inklusionsvejleder

Når vi i Stjernedrys arbejder med inklusion, vil vores inklusionsvejleder blive brugt til sparring for personalet, det kan være omkring et barn, en børnegruppe, forældre, personalegruppe eller i teams.

Vores inklusionsvejleder vil derfor ikke gå ind og arbejde specifikt med barnet eller børnegruppen, men som en intern vejleder for personalet.