Bestyrelse

Bestyrelsen består af 6 forældre og 2 suppleanter. Derudover et medlem udpeget af Helsingør Byråd, 2 medlemmer fra Selskabet Mødre- og Børnehjælpen og to medarbejderrepræsentanter.

Lederen deltager i bestyrelsesmøderne.

I er altid velkomne til at kontakte forældrebestyrelsen.

Da Stjernedrys er en selvejende institution har bestyrelsen meget stort ansvar i forhold til den daglige drift. 

Mere om at være en selvejende institution