Opstart i børnehaven

Alle vores vuggestuebørn har løbende været på besøg i børnehaven, før start. De kender de voksne og de fleste nye kammerater. Som helt nyt barn i børnehaven vil I blive inviteret til et formøde. Vi vil selvfølgelig tage ekstra godt imod jeres børn, hjælpe dem, og vejlede dem på bedste vis. Der er jo en del nye regler som skal læres, nye kammerater og nye voksne som både I og jeres børn skal lære at kende.

Det er en rigtig god ide at blive sammen med jeres barn de første dage, og efterfølgende at give jeres barn lidt kortere dage i starten, der er rigtig mange nye indtryk, at skulle forholde sig til.

Hvis I har spørgsmål til dagligdagen eller vigtige informationer om jeres barn, er I altid velkomne til at kontakte personalet.

Mere om forældresamarbejdet